Veiligheidshelm
Veiligheidsbril
Gehoorbescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken, kunt u veilig en gezond werken. Onder PBM’s vallen onder meer gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbrillen en beschermende kleren. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geen vervanging van de reguliere veiligheidsmaatregelen!

Als in uw branche regels opgesteld zijn voor het gebruik van een PBM, dan moet u dit doen. U moet de aanwijzingen van uw werkgever opvolgen.
De Arbeidsinspectie controleert of op de werkvloer de juiste PBM’s gebruikt worden. Is dit niet het geval, dan kan de inspectie het bedrijf direct een boete geven. Als een werknemer herhaaldelijk weigert om PBMīs te gebruiken, kan dit leiden tot schorsing of zelfs ontslag.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden normaal gratis aan de werknemer ter beschikking gesteld door de werkgever. Ze zijn persoonsgebonden.
Graag geven wij u persoonlijk of in uw bedrijf voorlichting over het gebruik van PBMīs. Wij besteden dan ook aandacht aan goed onderhoud en goede bewaarmogelijkheden.

Uw logo of tekst op bedrijfskleding?
Bekijk de voorbeelden.

Jakob Luiting VOF
Werkkleding & Schoeisel

Mercuriusweg 17
(Industrieterrein De Harselaar)
3771 NC BARNEVELD
Tel: 0342 40 10 53
B.g.g. 06 130 54 252
Email: info@jakobluiting.nl
 
Openingstijden showroom:
Wo. 08:30-17:30 uur
Do. 08:30-17:30 uur
Vr. 08:30-17:30 uur
Za. 09:00-12:00 uur